MUSIC

TIDES EP

Tides bestaat uit vier nummers waarin Youth Reserve zich van diverse kanten laat zien. Naast de twee singles (het grootse, meeslepende Tempest en het veel meer ‘tongue and cheek’ It’s Not Your Fault) presenteert het duo op Tides nog twee nieuwe nummers: Room With a View en Tracer.

Youth Reserve zet met Tides een gelaagd en afwisselend debuut neer dat de luisteraar een goede indruk geeft van hun diverse repertoire. Tegelijkertijd heeft de EP als geheel een herkenbare sound die wordt gekarakteriseerd door de veelzijdige stem van Silvian Ilgen, het kenmerkende, creatieve baswerk van Sonam Plomp en de stevige synth partijen met een knipoog naar de jaren 80.ABOUT

In the harsh winter of 2016, two musicians meet in a worn out studio. Numbed by the cold wind that had almost blown them off the adjacent quay, they warm their hands by the old stove and plug in their instruments. The musical interplay that follows reflects the melancholy of the surrounding port in the snow, but at the same time breathes hopeful resistance. Youth Reserve is born. 

Consisting of vocalist and guitarist Silvian Ilgen and multi instrumentalist Sonam Plomp, Youth Reserve’s melancholic, hopeful synth-pop is inspired by the likes of Future Islands, Talk Talk and Arcade Fire. Hailing from the city of Arnhem, they first met in 2016 and underwent several stylistic changes before settling on their current sound. The duo released their first single Tempest in late april of 2020, setting the stage for their upcoming Tides EP.

In de barre winter van 2016 ontmoeten twee muzikanten elkaar in een versleten studio. Verdoofd door de kille wind die hen zojuist bijna van de aanliggende kade had geblazen, warmen zij hun handen aan de oude kachel en sluiten zij hun instrumenten aan. Het samenspel dat volgt weerspiegelt de melancholie van het omringende haventerrein in de sneeuw, maar ademt tegelijk hoopvol verzet. Youth Reserve is geboren.

De muziek van Youth Reserve is als een witte vrouw in een vaalzwart rokende mijnstreek. Haar lichte gestalte maakt de teloorgang van de fabrieken dragelijk, haar kalme stem geeft de klagende arbeiders rust. Gitaren snerpen door de vervallen straten, trommels doen het kolenstof opwaaien, synthesizers vullen verlaten loodsen. Youth Reserve is een groots gebaar in moeilijke tijden.

CONTACT

If you want to send us fanmail, hatemail or if you’re after Silvian’s phone number, please use this contact form or send an email to youthreserve@gmail.com.

We will respond ASAP.